Senioren Dijk & Waard

0

Heerhugowaard dementievriendelijker

Marianne van der Starre 16 juli 2019

De gemeente Heerhugowaard zet de volgende stappen naar een echt dementievriendelijke gemeente. Er zijn al goede plannen in uitvoering (zoals extra mogelijkheden voor dagbesteding en nieuwe woningen voor deze doelgroep aan de Calistolaan) maar het kan (en moet) meer en beter. Na het zomerreces gaat de gemeente, mede door extra aandacht van Senioren Heerhugowaard, verder beleid voorbereiden in samenwerking met belanghebbenden/stakeholders en ervaringsdeskundigen.

De wethouder, Annette Valent, deed deze toezegging bij de behandeling van de voorjaarsnota op 4 juli. Hierdoor was er geen noodzaak voor de Senioren Heerhugowaard om de motie “Heerhugowaard dementievriendelijke gemeente” te handhaven en werd deze ingetrokken. Senioren Heerhugowaard blijft de ontwikkelingen nauwgezet maar met vertrouwen volgen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!