Senioren Dijk & Waard

0

Bijeenkomst Alzheimer Café met wethouder Jan van der Starre.

Marianne van der Starre 22 maart 2019

Alzheimer Café heeft op woensdag 13 maart 2019 een bijeenkomst georganiseerd in de Horst. Het thema van de avond was “Hoe dementievriendelijk is de gemeente Heerhugowaard.” Gespreksleider was Jeanette Streefland. Gastspreker was wethouder Jan van der Starre (Senioren Heerhugowaard). De avond werd goed bezocht. Duidelijk werd dat er goede stappen worden gezet in de gemeente Heerhugowaard en er zijn al kleine succesjes. De kunst is de programma’s en initiatieven (verder) om te zetten in concrete maatregelen. Hierbij zullen de stakeholders – vooral ook de mantelzorgers – actief betrokken moeten worden. “

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!