Senioren Dijk & Waard

0

Zorg

Marianne van der Starre 1 februari 2014
Top
  • Meer bekendheid voor de ondersteuning van mantelzorgers en de mantelzorgvergoeding
  • Ook in Heerhugowaard dient tijdelijke, vervangende zorg mogelijk te zijn om mantelzorgers te ontlasten
  • Meer combinaties van zelfstandig wonen met zorg, zoals ‘Magnolia’. Mensen dienen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen, in nabijheid van winkels en voorzieningen
  • Bij inkoop van zorg gaat het geld naar het bed, niet naar het bureau
  • Fijnmazige wijkverpleging en wijkzorg
  • In stand houden van het pgb (persoonsgebonden budget)
  • Bij aanbieding van zorg dient realistisch en kritisch gekeken te worden naar wat noodzakelijk is
  • Het houden van een  vitaliteits- en zorgbeurs

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!