Senioren Dijk & Waard

0

Wijken

Marianne van der Starre 1 februari 2014
Top
  • Combinatie van multifunctionele ontmoetingsplekken met betaalbare ruimte voor verenigingen, informatie over voorzieningen en zorgverlening in de wijk.
  • Blijvende ondersteuning van wijkpanels
  • Re-integratie op wijkniveau: klusjes doen, gezelschap voor eenzame mensen, samen boodschappen doen of een blokje om
  • Stimuleren en faciliteren van initiatieven die vanuit de bewoners zelf komen
  • Vrijwilligers zijn het cement en de smeerolie in de samenleving. Zij dienen ook door de gemeente gesteund en gewaardeerd te worden
  • Alle openbare gebouwen en de openbare ruimte moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit
  • Speel- en sporttoestellen door heel Heerhugowaard, ook voor volwassenen
  • Meer expositiemogelijkheden voor lokale kunstenaars
  • Kritisch kijken naar openbare verlichting i.v.m. veiligheid

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!