Senioren Dijk & Waard

0

Duurzaamheid

Marianne van der Starre 1 februari 2014
Top
  • We streven er naar dat in 2030 een evenwicht is ontstaan tussen gebruikte en opgewekte energie en maken daarbij ook een realistische afweging m.b.t. kosten en baten
  • Duurzaam (ver)bouwen door projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, particulieren en bedrijven wordt gestimuleerd, voorwaarde bij woningen is dat de woonlasten lager worden
  • Milieuvriendelijke energieopwekking mag geen hinder voor omwonenden veroorzaken

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!