Senioren Dijk & Waard

Verenigingsleven en sport

Verenigingen bieden Heerhugowaarders de mogelijkheid gezamenlijk een hobby uit te oefenen en elkaar te ontmoeten. Er zijn veel verenigingen in Heerhugowaard, van sport en toneel tot muziek en volkstuinen.

 

Omdat alle verenigingen belangrijk zijn voor de samenhang in Heerhugowaard willen we inzetten op de onderstaande punten:

  • Senioren Heerhugowaard wil dat verenigingen blijvend ondersteund worden in hun activiteiten.Voor alle leeftijdscategorieĆ«n, van piepjong tot op hoge leeftijd, is sporten en bewegen belangrijk. Een gezonde geest in een gezond lichaam komt het leren ten goede, het remt het beroep op de gezondheidszorg af en mensen komen door te sporten en bewegen in contact met elkaar. Senioren Heerhugowaard wil daarom dat de sportvoorzieningen in stand worden gehouden.
  • We willen de jaarlijkse huldiging van onze sportkampioenen prolongeren.
  • Er is sprake van een landelijke trend, die zich ook doorzet in onze gemeente en die veroorzaakt wordt door gelijktijdige ontgroening en vergrijzing, en door gewijzigde sport- en bewegingsvoorkeuren. Deze trend komt er op neer dat de traditionele verenigingsdeelname op het gebied van sporten en bewegen afneemt ten gunste van individuele dan wel groepsgewijze sportbeoefening in de openbare ruimte. De gemeente dient deze transformatie optimaal te faciliteren. Dit betekent dat de openbare ruimte meer op sportbeoefening (met name in parken en andere groene infrastructuur) ingericht dient te worden (bijvoorbeeld fitnessparcours, gymnastiektoestellen). Vanzelfsprekend dient voldoende budget beschikbaar te komen voor de aanleg en het onderhoud van een meer op sportbeoefening ingerichte openbare ruimte.
  • Bestaande programmaā€™s die het bewegen voor ouderen stimuleren worden gecontinueerd en geĆÆntensiveerd. Niet alleen levert sporten tot op hoge leeftijd positieve gezondheidseffecten op maar via deze programmaā€™s worden ouderen ook met elkaar in contact gebracht.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!