Senioren Dijk & Waard

Verkeer en vervoer

Een optimale bereikbaarheid is belangrijk voor Heerhugowaard, zowel voor auto, fiets, voetganger als het openbaar vervoer. Het moet ook veilig zijn om aan het verkeer deel te nemen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten.

  • We willen dat alle kruispunten en oversteekplaatsen nader beschouwd worden of verbeteringen op de veiligheid mogelijk zijn.Meer duidelijkheid op fietspaden, duidelijke bewijzering of een fietspad één- of tweerichtingsverkeer toestaat.
  • We willen brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden met voldoende ruimte voor rolstoelen, kinderwagens, rollators, scootmobielen, scooters en e-bikes. Doorgangen dienen vrijgehouden te worden door obstakels systematisch te verwijderen, bijvoorbeeld bij het station.
  • Bij (her)inrichting van buurten en kruispunten wordt rekening gehouden met langzame voetgangers, mensen met een rollator of scootmobiel en e-bikes.
  • Binnen de bebouwde kom alleen elektrische/fluisterbootjes toestaan voor de kleine pleziervaart, met uitzondering voor historische vaartuigen.
  • Openbare verlichting met behulp van moderne technologie optimaal inrichten om zo de veiligheid te bevorderen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!