Senioren Dijk & Waard

Financiën

Senioren Heerhugowaard staat voor een behoudend, duurzaam en evenwichtig financieel beleid.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • De top van organisaties die betaald worden met gemeenschapsgeld verdient niet meer dan de Balkenendenorm.
  • Senioren Heerhugowaard wil niet dat de OZB wordt verhoogd, zowel voor bewoners als voor bedrijven, alleen inflatiecorrectie toepassen. De overige gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn.
  • De financieringskosten van leningen drukken zwaar op de begroting. We zullen heel kritisch moeten zijn op het afsluiten van nieuwe leningen. Bij nieuwe leningen een overeengekomen  bedrag per jaar vastleggen voor het aflossen ervan. Waar mogelijk de rentelasten van bestaande leningen omlaag brengen.
  • Externe adviseurs en tijdelijk personeel dienen niet exorbitant betaald te worden en we dienen terughoudend te zijn met externe inhuur.
  • Senioren Heerhugowaard wil de parkeertarieven op het huidige lage niveau houden, niet op nieuwe locaties betaald parkeren invoeren en dat de parkeervergunningen voor bewoners gratis blijven.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!