Senioren Dijk & Waard

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Zonder vrijwilligers komt het sociale leven in Heerhugowaard tot stilstand. Het blijft wel belangrijk om een duidelijke scheiding te hebben tussen vrijwilligers werk en betaald werk.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten.

  • Vrijwilligers zijn belangrijk voor Heerhugowaard en verdienen het om door de gemeente gesteund en gewaardeerd te worden.
  • Vrijwilligers mogen geen betaald werk verdringen.
  • Senioren Heerhugowaard wil dat de Keukentafelgesprekken kwalitatief in orde zijn en zorgvuldig verlopen. Op basis van deze gesprekken wordt bepaald hoeveel zorg en ondersteuning er nodig is. We willen daarom onafhankelijke cli├źntondersteuning, waarbij vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen worden benut.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!