Senioren Dijk & Waard

Samenwerking andere gemeenten

Er zijn veel onderwerpen waarop Heerhugowaard succesvol samenwerkt met andere gemeenten. De democratische controle door de gemeenteraad is hierbij echter in het geding. We willen profiteren van de positieve kanten van samenwerking met andere gemeenten en de controle verbeteren.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • Wij staan positief tegenover een ambtelijke fusie met Langedijk. We willen balies en loketten behouden in de eigen gemeente,┬á zowel voor de bewoners van Langedijk als Heerhugowaard.
  • We willen een beter toezicht op regionale samenwerkingsverbanden die gefinancierd worden met gemeentelijke bijdragen, op resultaten en efficiency.
  • De gemeenteraad moet meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Dit kunnen we onder andere doen door vroegtijdig met de andere gemeenteraden te overleggen zodat gezamenlijke bijsturing nog mogelijk is.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!