Senioren Dijk & Waard

Wonen

Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en blijft groeien. Deels omdat de vergrijzing in Heerhugowaard veel sneller gaat dan elders in de regio of in Nederland. Deels omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Er zijn dus voldoende woningen voor senioren nodig.

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

  • Omdat er nu al een tekort is aan betaalbare seniorenwoningen, en dit in de toekomst snel zal toenemen, dienen nieuwbouwlocaties in de buurt van winkels en medische voorzieningen gereserveerd te worden voor betaalbare woningen voor ouderen. Dit zal de doorstroming binnen de sociale woningbouw vergroten.
  • Geen woningen voor senioren aan de buitenkant van Heerhugowaard.
  • Ook voor jongeren moeten er meer betaalbare woningen komen.
  • Bij nieuwbouw uitsluitend nog levensloopbestendige woningen bouwen.
  • Senioren denken en praten vroeg in het planproces mee over hun vraag of behoefte, als het gaat om (nieuwe) vormen van wonen, woonomgeving en (zorg-) voorzieningen. Zo krijgen we voorzieningen die zeker aansluiten bij de behoefte.
  • Senioren Heerhugowaard vindt het belangrijk dat ouderen zelf de keuze kunnen maken tussen zelfstandig wonen, een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Ook voor senioren met een kleine beurs dienen er voldoende keuzemogelijkheden te zijn.
  • We zijn voor het financieren van de aanpassingen aan een koopwoning en we steunen daarom de in vele gemeenten toegepaste Blijverslening. Deze lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het realiseren van woningaanpassing zoals slaap- en badkamer op de begane grond.
  • De gemeente kan het langer thuis blijven wonen ondersteunen door voorlichting te geven aan ouderen wat betreft de mogelijkheden om met automatisering kleine alledaagse problemen in de woning en leefomgeving op te lossen. Hierdoor wordt het zelfstandig wonen ondersteund.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!