Senioren Dijk & Waard

Bedrijven

Senioren Heerhugowaard staat voor het actief stimuleren van een goed vestigings- en ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen. We moeten een actieve concurrentiepositie innemen ten opzichte van andere gemeenten.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • We willen dat winkeliers bij de planning van werkzaamheden en onderhoud betrokken worden om zo onnodige omzetderving te voorkomen. Er wordt ook tijdig gecommuniceerd over te plannen werkzaamheden.
  • Faciliteer bedrijfsinvesteringszones, deze kunnen een impuls geven aan een winkelgebied of bedrijventerrein. Alle ondernemers betalen mee dan aan collectieve investeringen.
  • We vinden het belangrijk dat de weekmarkt in Centrumwaard behouden blijft en
  • gestimuleerd wordt. Braderie├źn worden gestimuleerd.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!