Senioren Dijk & Waard

Duurzaamheid

Het klimaat verandert en dat heeft ook (nadelige) effecten op het leven in Heerhugowaard. Heerhugowaard heeft daarom als ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Senioren Heerhugowaard steunt dit.
Om de klimaatverandering te verminderen en de nadelige effecten daarvan op te vangen zetten we in op onderstaande punten.

Om de klimaatverandering te verminderen en de nadelige effecten daarvan op te vangen zetten we in op onderstaande punten:

  • Alle nieuwbouw van woningen en bedrijven dient aardgasvrij en zo veel mogelijk emissieneutraal te worden gebouwd.
  • Senioren Heerhugowaard wil dat zo veel mogelijk bestaande woningen op het warmtenet aangesloten worden. Huiseigenaren worden gestimuleerd en geholpen om zoveel mogelijk woningen te kunnen laten profiteren van de kansen die het warmtenet biedt.
  • Afvalscheiding wordt het beste bereikt door nascheiding. Senioren Heerhugowaard wil dat de HVC daartoe overgaat zodat alleen nog groen, grijs, papier en glas gescheiden hoeft te worden ingezameld. Alle afvalcontainers worden minimaal eens per twee weken geleegd.
  • Meer groen in de stedelijke omgeving speelt in de bestrijding van de hittestress en wateroverlast een belangrijke rol. Er zal moeten worden bezien hoe dat kan worden ingepast. Voldoende parkeerplaatsen zijn immers ook belangrijk.
  • Duurzame opwekking van energie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd maar mag geen hinder voor omwonenden veroorzaken.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!