Senioren Dijk & Waard

Evenementen

Evenementen zorgen voor een bruisend en levend Heerhugowaard. Heerhugowaarders ontmoeten elkaar op de kermis, bij de Tour de Waard, de nieuwjaarsduik en Mixtream. Enige overlast is onvermijdelijk, overmatige overlast kan voorkomen worden.

 

Senioren Heerhugowaard wil een bruisende stad voor iedereen door in te zetten op de onderstaande punten:

  • De aanvraag van een vergunning moet eenvoudig zijn en de eisen niet onnodig zwaar. De procedure voor de aanvraag van de vergunning voor regelmatig terugkerende evenementen moet veel eenvoudiger worden waarbij alleen de wijzigingen getoetst worden.
  • Er dienen duidelijke en handhaafbare regels te zijn om overlast tegen te gaan en er moet direct worden opgetreden bij overlast.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!