Senioren Dijk & Waard

Inkomen

Ook met een laag inkomen moet het mogelijk zijn om deel te kunnen nemen aan de Heerhugowaardse samenleving.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • Onder senioren is er veel stille armoede. Daarom dient de gemeente meer bekendheid en informatie te verstrekken over de mogelijkheden voor toeslagen en andere voorzieningen.
  • Met betrekking tot schuldhulpverlening willen we sterk inzetten op preventie.
  • In Heerhugowaard dient weer een loket voor de sociale dienst aanwezig te zijn.
  • De gemeente biedt persoonlijke begeleiding voor 50-plussers met een bijstandsuitkering om ze weer aan een baan te helpen.
  • We steunen de wens om te komen tot een CAO voor werknemers die werkzaam zijn onder de participatiewet. Elke werknemer heeft recht op goede arbeidsvoorwaarde, zoveel als mogelijk vastgelegd in een CAO.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!