Senioren Dijk & Waard

Veiligheid

In Heerhugowaard dient iedereen zich 24 uur per dag veilig te voelen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

  • De wijkagenten en toezichthouders dienen zichtbaar aanwezig te zijn, bekend te zijn voor de bewoners en makkelijk bereikbaar.Overlast door jongeren, buren en horeca moet worden aangepakt en beperkt.
  • Onderzoeken of er vanuit veiligheidsoogpunt, milieu en overlast draagvlak is voor een vuurwerkverbod in bepaalde delen van Heerhugowaard gecombineerd met een centrale vuurwerkshow.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!