Senioren Dijk & Waard

0

Signaal richting spoorpartijen

Tim Snijders 25 november 2020

Motie: Gemeenteraad Heerhugowaard wil samen met NS en ProRail werken aan plannen station.

‘Een sterk signaal’, zo betitelde wethouder Monique Stam een door de Heerhugowaardse gemeenteraad aangenomen motie. Deze roept NS en ProRail op snel samen met de gemeente aan de slag te gaan met het maken van plannen voor het station.

Na jaren van praten en plannenmakerij stelde de gemeenteraad dinsdagavond het masterplan voor het stationsgebied vast. Hierin staat onder meer beschreven waar duizenden woningen kunnen worden gebouwd, dat het gebied aantrekkelijk en groen(er) moet worden en hoe allerlei infrastructurele knelpunten worden opgelost. 

Bijna alle raadsleden spraken in een paar woorden hun complimenten uit voor het plan, maar het ging vooral over datgene wat er niet in staat. Hoe wordt het station vernieuwd en wanneer? Uit een brief die de NS en ProRail onlangs stuurden richting het college viel dit immers niet op te maken. Wel gaven de spoorpartijen hierin aan in de toekomst samen met de gemeente op te willen trekken.

Te vaag, vinden de fracties van VVD en Senioren Dijk en Waard, Jan van der Starre (Senioren) herinnerde zich nog een YouTube filmpje uit 2017 met daarin beelden van een station dat overdekt was met zonnepanelen en een verlengd station, Maar een dergelijk plan is er nog niet van de NS. “ Het is verschrikkelijk jammer dat NSS en ProRail achterblijven met het ontwikkelen van het station.” Hij benadrukte dat het niet de bedoeling is dat de nieuwe omwonenden van het station straks jarenlang in een bouwput komen te zitten. Vandaar dat zijn partij samen met de VVD een motie indiende met de oproep aan de spoorpartijen om door te pakken.

Alex Harren (VVD) zei het belangrijk te vinden dat de wethouder in de onderhandelingen rugdekking krijgt van de raad. “ De NS wil niet alleen hier wat realiseren, maar ook elders in het land.” Volgens hem is duidelijk dat NS nog niet zoveel prioriteit geeft aan het station in Heerhugowaard.

René Schoenmaker van HOP had zijn twijfels over de motie die hij vooral  een ‘steuntje in de rug motie’ noemde. Bovendien vroeg hij zicht af of de onderhandelingspositie van de gemeente geen gevaar loopt als de raad zo duidelijk laat blijken dat ze een vernieuwde station wil. Volgens Schoenmaker is de NS de onderhandelingen over wie de overdekte fietsenstalling betaalt al begonnen. Toch ging ook hij uiteindelijk akkoord met een op voorspraak van Daniëlle Barhorst van Groenlinks aangepaste versie van de motie. Hierin worden ProRail en NS opgeroepen om samen met de gemeente concrete plannen te ontwikkelen voor een vernieuwde station en zo snel mogelijk te komen met uitvoeringsplannen.

Wethouder Stam was blij met de motie waarin de bedoelingen van de raad duidelijk worden gemaakt. “ Uw raad geeft aan dat het station na de ondertunneling ( spoorondergang op de Zuidtangent, red.) de volgende stap is.” Ze gaf aan dat er aan de motie wel financiële consequenties vast zitten omdat de gemeente wellicht mensen moet aannemen om het project te begeleiden. Stam kwam nog terug op het masterplan wat zijn het resultaat vindt van jarenlang consistent beleid door de raad. “ Met als gevolg dat alle ogen nu gericht zijn op dit gebied en de kansen die hier liggen.” 


Tekst: Roel van Leeuwen

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!