Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Uittreedregels gemeenschappelijke regelingen

Tim Snijders 24 november 2015
Top

Heerhugowaard maakt deel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen. Er zijn immers genoeg dingen die we beter samen met andere gemeenten kunnen uitvoeren dan alleen. Denk aan het historisch archief, de milieudienst, het beheer van de recreatiegebieden of de GGD, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst. Senioren Heerhugowaard vindt dit een goede zaak. We hebben echter bij het Regionaal Archief een negatieve ervaring met het uitstappen uit een gemeenschappelijke regeling. Een meerderheid van de aangesloten gemeenten wilde een nieuwe verdeling van de kosten waardoor Heerhugowaard veel meer zou gaan betalen terwijl we maar weinig historisch archief hebben ten opzichte van de andere gemeenten. Uittreden was echter moeilijk omdat vooraf daarover weinig was vastgelegd. Het kwam er op neer dat de andere deelnemers moesten gaan bepalen wat Heerhugowaard bij uittreden zou gaan betalen. Het laat zich raden dat dit een hoog bedrag werd. In de raadsvergadering van 24 november 2015 werd een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus besproken, de uitvoerder van de gemeentelijke belastingen. Senioren Heerhugowaard heeft een motie ingediend om via het College de andere gemeenten te vragen om, nu er toch een wijziging in de regeling wordt doorgevoerd, ook goede afspraken te maken over de uittreedregels. De motie is aangenomen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!