Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Transparantie leges

Tim Snijders 25 juni 2015

Burgerbelang en D66 hebben samen met Senioren Heerhugowaard een motie ingediend waar in zij het college verzoeken meer inzicht te geven hoe leges zijn opgebouwd, en daarbij aan te geven hoe deze leges elkaar beïnvloeden. Het is namelijk belangrijk dat iedere burger weet hoe deze leges zijn opgebouwd. Men wil tenslotte graag weten waarvoor en waar aan men betaald.

Met deze breed gedragen motie willen inzicht hebben zodat politiek de juiste keuze en beslissingen kunnen nemen bij het vaststellen van een tarief.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!