Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Sporthal in De Noord

Tim Snijders 5 november 2015
Top

Door het ontbreken van voldoende geld is het voorbestaan van de sporthal Noorderend in De Noord onzeker geworden. De Noord is een hechte gemeenschap maar die gemeenschap is afhankelijk van de voorzieningen in De Noord. Senioren Heerhugowaard wil dan ook dat het College er alles aan doet om de sporthal open te houden of een andere oplossing in De Noord te zoeken. Sport- en spelmogelijkheden moeten op relatief korte afstand liggen omdat de animo anders snel daalt. We hebben dan ook in de raadsvergadering van 5 november 2015 van harte de motie van BurgerBelang gesteund waarmee het College de opdracht krijgt om te kijken of Noorderend behouden kan blijven.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!