Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Snel internet in geheel Heerhugowaard

Tim Snijders 5 november 2015
Top

In grote delen van het buitengebied van Heerhugowaard is er geen snel internet. Snel internet wordt steeds belangrijker. Voor kinderen die via de computer spellen spelen of downloaden, voor werkende mensen die thuis willen werken, voor ondernemers in het buitengebied, of ze nu koeien, rozen of landbouwmachines hebben. Maar ook voor senioren die met behulp van moderne techniek langer thuis willen blijven wonen. Het is ook steeds meer een voorwaarde voor inwoners en bedrijven wanneer zij op zoek gaan naar nieuwe woonruimte of nieuwe ruimte voor hun bedrijf. Daarom heeft Senioren Heerhugowaard op 5 november 2015 een motie ingediend in de raadsvergadering om het College te vragen te onderzoeken wat de gemeente kan doen om snel internet in geheel Heerhugowaard te stimuleren en wat hierbij de kosten en risico’s zijn. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!