Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Parkeersystemen

Tim Snijders 25 juni 2015

Een motie waarin wij het college verzochten, bij vervanging van de oude parkeersystemen, naar een systeem te gaan zodat iedereen in alle parkeergelegenheden in Middenwaard betaald kan worden ongeacht waar je parkeert.

Dit is een wens van al het winkelend publiek om zo te kunnen betalen.

Nu is het zo dat je als je bij het Gemeentehuis parkeert je niet kunt betalen bij de andere afrekenposten. Een ongemakkelijke situatie die wij kunnen oplossen bij vervanging van de oude apparatuur.

Met deze unaniem aangenomen motie gaat het college aan de slag om dit te realiseren.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!