Senioren Dijk & Waard

0

Motie: Loketten sociale zorg

Tim Snijders 27 oktober 2015
Top

Senioren Heerhugowaard neemt deel aan de bijeenkomsten van het Platform Armoedebestrijding. Aan dit platform nemen diverse organisaties deel uit het welzijnswerk, de ouderenbonden en geloofsgemeenschapen. In de laatste bijeenkomst hoorden we dat mensen met een bijstandsuitkering geen geld voor een buskaartje of een fiets hebben en toch geacht worden naar Alkmaar te gaan waar het loket van de sociale dienst is. Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hebben een gezamenlijke sociale dienst: Halte Werk. Het loket is in Alkmaar maar bij de invoering is gezegd dat de medewerkers ook naar Heerhugowaard komen als mensen om wat voor reden dan ook niet naar Alkmaar kunnen komen. Samen met andere politieke partijen die aanwezig waren bij het Platform Armoedebestrijding heeft Senioren Heerhugowaard in de raadsvergadering van 27 oktober 2015 een motie ingediend om het College te vragen te bezien of de loketten voor de eerste sociale zorg toch niet beter in Heerhugowaard zelf gesitueerd moeten zijn. Deze motie is unaniem aangenomen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!