Senioren Dijk & Waard

  • Senioren 13
  • senioren 14

Drijfveren

Marianne van der Starre 15 juni 2012

Senioren spelen een rol in de samenleving en moeten als zodanig worden gezien en gewaardeerd.

Heerhugowaard is van oorsprong een ‘jonge groeigemeente’. Het aantal inwoners is in de laatste 40 jaar sterk gegroeid.
De bevolkingssamenstelling is daardoor aan het veranderen. De groep senioren groeit snel en verdubbeld bijna de komende 20 jaar.
De gemeente Heerhugowaard is daar nog onvoldoende op ingericht. Senioren spelen een steeds grotere rol in onze samenleving en dienen als zodanig te worden gezien en gewaardeerd. Daarom is er een gedachteomslag nodig. Wij gaan voor het leggen van verbindingen tussen jong en oud.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!