Senioren Dijk & Waard

Categorie archief: Moties

0

Motie: Ziekenhuis

Tim Snijders 26 januari 2016

Senioren Heerhugowaard heeft deze motie ingediend omdat wij van mening zijn dat in de besluitvorming van het bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep de patiënten belangen niet voldoende werden meegewogen. Wij hebben het college verzocht om de belangen van de patiënten meer onder de aandacht te brengen en centraal te zetten. Het gaat namelijk om de patiënt… Lees meer »

0

Motie: Uittreedregels gemeenschappelijke regelingen

Tim Snijders 24 november 2015

Heerhugowaard maakt deel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen. Er zijn immers genoeg dingen die we beter samen met andere gemeenten kunnen uitvoeren dan alleen. Denk aan het historisch archief, de milieudienst, het beheer van de recreatiegebieden of de GGD, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst. Senioren Heerhugowaard vindt dit een goede zaak. We hebben echter bij het Regionaal… Lees meer »

0

Motie: Sporthal in De Noord

Tim Snijders 5 november 2015

Door het ontbreken van voldoende geld is het voorbestaan van de sporthal Noorderend in De Noord onzeker geworden. De Noord is een hechte gemeenschap maar die gemeenschap is afhankelijk van de voorzieningen in De Noord. Senioren Heerhugowaard wil dan ook dat het College er alles aan doet om de sporthal open te houden of een… Lees meer »

0

Motie: Snel internet in geheel Heerhugowaard

Tim Snijders 5 november 2015

In grote delen van het buitengebied van Heerhugowaard is er geen snel internet. Snel internet wordt steeds belangrijker. Voor kinderen die via de computer spellen spelen of downloaden, voor werkende mensen die thuis willen werken, voor ondernemers in het buitengebied, of ze nu koeien, rozen of landbouwmachines hebben. Maar ook voor senioren die met behulp… Lees meer »

0

Motie: Parkeertarieven Stadshart in de avond

Tim Snijders 5 november 2015

In de avond is het veel rustiger op het Coolplein dan overdag, terwijl Senioren Heerhugowaard toch graag een levendiger Stadshart ziet. We hebben dan ook op initiatief van de HOP in de raadsvergadering van 5 november 2015 een motie mede-ingediend waarmee we het College oproepen nog eens naar de parkeertarieven in de avond te kijken…. Lees meer »

0

Motie: Loketten sociale zorg

Tim Snijders 27 oktober 2015

Senioren Heerhugowaard neemt deel aan de bijeenkomsten van het Platform Armoedebestrijding. Aan dit platform nemen diverse organisaties deel uit het welzijnswerk, de ouderenbonden en geloofsgemeenschapen. In de laatste bijeenkomst hoorden we dat mensen met een bijstandsuitkering geen geld voor een buskaartje of een fiets hebben en toch geacht worden naar Alkmaar te gaan waar het… Lees meer »

0

Motie: Huisvesting

Tim Snijders 30 juni 2015

VVD, CDA, HOP en Senioren Heerhugowaard zijn het eens dat het college mag en kan experimenteren met het toewijzen van sociale huurwoningen. Normaal gaat deze toewijzing via het systeem van urgentie lijsten en wachtlijsten maar door de veranderende spanningen op de vraag en aanbod kan er moeilijker toegewezen worden via het oude systeem. De wachtende… Lees meer »

0

Motie: Transparantie leges

Tim Snijders 25 juni 2015

Burgerbelang en D66 hebben samen met Senioren Heerhugowaard een motie ingediend waar in zij het college verzoeken meer inzicht te geven hoe leges zijn opgebouwd, en daarbij aan te geven hoe deze leges elkaar beïnvloeden. Het is namelijk belangrijk dat iedere burger weet hoe deze leges zijn opgebouwd. Men wil tenslotte graag weten waarvoor en… Lees meer »

0

Motie: Groen onderhoud

Tim Snijders 25 juni 2015

Senioren Heerhugowaard is mede ondertekenaar van deze breed aangenomen motie. In de Gemeente Barendrecht wordt het groen onderhoud verricht door wijkteams met gebruikmaking van machines die geleverd zijn door de Gemeente. Een succesvol project waarbij de sociale saamhorigheid wordt versterkt en de stad er mooi en verzorgd uit komt te zien. In Heerhugowaard staat het… Lees meer »

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!