Senioren Heerhugowaard

Categorie archief: Besluiten

0

Motie: Stad van de Zorg

Mike Bleeker 25 juni 2015

Raadsvergadering van 25 juni 2015. De politieke partijen, SP en Senioren Heerhugowaard hebben de burgemeester en wethouders verzocht om de gemeente de ambitie mee te geven om een Stad van de Zorg te worden. Door de gemeente neer te zetten als regionaal centrum voor zorg, dat zorg een speerpunt wordt in het beleid, dat dit… Lees meer »

0

Motie: Proces en communicatie leerlingenvervoer

Mike Bleeker 25 juni 2015

Raadsvergadering van 25 juni 2015. De politieke partijen, VVD, D66, HOP, CDA en Nederland Duurzaam hebben de burgemeester en wethouders verzocht duidelijkheid te verschaffen en beter te communiceren over het leerlingenvervoer en dat alle leerlingen vanaf het volgend schooljaar passend vervoer hebben zodat zij naar school kunnen. Doordat er nog veel onduidelijk is voor de… Lees meer »

0

Motie: Leerlingenvervoer

Mike Bleeker 25 juni 2015

Raadsvergadering van 25 juni 2015. De politieke partijen, SP en BurgerBelang hebben de burgemeester en wethouders verzocht om het afschaffen van het leerlingenvervoer door middel van schoolbusjes met een jaar uit te stellen. Doordat nog onduidelijk is, wat het afschaffen van de schoolbusjes betekent voor de ouders en kinderen en of er een aanvaardbare openbaarvervoersverbinding… Lees meer »

0

Motie: Blijverslening

Mike Bleeker 25 juni 2015

In Heerhugowaard gaat de vergrijzing veel sneller dan gemiddeld in Nederland. Veel Heerhugowaarders zullen de komende jaren hun woningen aan moeten passen om in hun eigen woning te kunnen blijven wonen, al dan niet met de hulp van thuiszorg. Bij de Praat met de Raad-bijeenkomst in april was een belangrijke zorg van aanwezige inwoners de… Lees meer »

0

Motie: Crowdfunding en Co-financiering

Mike Bleeker 25 juni 2015

Raadsvergadering van 25 juni 2015. De politieke partijen, D66, HOP, PvdA, VVD, Lijst Jongejan, SP, CDA en BurgerBelang hebben de burgemeester en wethouders verzocht om Crowdfunding en co-financiering in de gemeente te stimuleren. Crowdfunding is een goede manier van financieren door een grote groep kleine investeerders om diensten, producten of evenementen mogelijk te maken. Het… Lees meer »

0

Motie: Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap

Mike Bleeker 21 mei 2015

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Heerhugowaard, niemand moet uitgesloten of gediscrimineerd worden. Deze normen zijn voor Senioren Heerhugowaard erg belangrijk. Toch is de praktijk niet altijd zoals wij wensen. Daarom heeft Senioren Heerhugowaard, op initiatief van D66, en met GroenLinks, PvdA en BurgerBelang een motie ingediend om te vragen om meer tolerantie voor… Lees meer »

0

Amendement: Swannerhof

Mike Bleeker 24 maart 2015

In de raadsvergadering van 24 maart 2015 stond wederom de Swannerhof op de agenda. Een bouwplan op de plek van de oude brandweerkazerne, achter De Swan, aan de Acacialaan. Senioren Heerhugowaard vindt dit ook een mooie plek om appartementen voor onder andere senioren te bouwen, in het centrum en dicht bij alle voorzieningen. Daarbij moet… Lees meer »

0

Motie: Verklaring van geen bedenkingen

Mike Bleeker 24 maart 2015

Als iemand toestemming vraagt aan de gemeente voor een bouwplan dat strijdig is met het bestemmingsplan dan moet het College aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen vragen. Daarmee geeft de gemeenteraad aan dat zij instemt met het afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan gaan om een groot plan zoals de Swannerhof maar ook… Lees meer »

0

Motie: Pilot inbreilocaties

Mike Bleeker 24 maart 2015

In de raadsvergadering van 24 maart 2015 heeft de SP de gemeenteraad gevraagd om te gaan kijken of we deel kunnen gaan nemen aan een landelijke pilot inbreilocaties. Inbreilocaties zijn plekken binnen de bestaande bebouwing die vrij komen voor nieuwe of vervangende bebouwing, bijvoorbeeld omdat een school of kerk niet meer gebruikt wordt. De belangen… Lees meer »

0

Motie: Inning ouderbijdrage jeugdzorg

Mike Bleeker 17 februari 2015

Raadsvergadering van 17 februari 2015. De politieke partijen, GroenLinks, SP en Senioren Heerhugowaard hebben aan de burgemeester en wethouders dringend verzocht om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp op te schorten. De opschorting van deze bijdrage wordt gevraagd omdat de bijdrage kan oplopen tot wel 1580 euro per jaar. De tweede kamer eveneens… Lees meer »

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!