Senioren Heerhugowaard

0

Weer uitstel voor lijmen van ’gebroken wandelpad’ in Heerhugowaard

Marianne van der Starre 24 oktober 2019

Het omstreden ’voetpad met een hap eruit’ langs de Oostertocht wordt gedicht, maar niet deze maand, zoals was beloofd. Het is weer uitgesteld. Voor de zoveelste keer.

Het voetpad is jaren geleden aangelegd, maar liep in het midden -over een lengte van 175 meter- vast op stukken gemeentegrond die in gebruik zijn gegeven of verhuurd aan particulieren. Daardoor ’brak’ het in twee gedeelten en werden voetgangers veroordeeld om het middenstuk over het bochtige fietspad te lopen. De gemeente heeft lang volgehouden dat ’het niet ongebruikelijk is dat voetgangers voor een deel van de route gebruik maken van het fietspad’ (citaat uit een brief van 6 juni 2016). Maar ruim twee jaar later werd daarop teruggekomen met de toezegging dat de ’uitgeleende grond’ per 1 januari 2019 zou worden teruggenomen. Daar kwam een storm van protest overheen. Er zijn in de loop der jaren schuren, coniferenhagen, terrassen en kassen op die extra stukjes grond verrezen. De opstand leidde tot een patstelling.

Bemiddeling van toenmalig wethouder Jan van der Starre bracht vorig jaar weer lucht in het geschil: hij stelde voor om niet alle gemeentegrond terug te nemen, maar alleen de strook die nodig is voor de aanleg van het wandelpad. Daarin leken de tuinbezitters en de gemeente elkaar te hebben gevonden. Toch is nog niet alles geregeld. ,,De tuingebruikers hebben tot 1 november de tijd om hun handtekening onder de gemaakte afspraken te zetten’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Als iedereen op tijd is, kunnen we volgende maand écht beginnen.’’

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!