Senioren Dijk & Waard

0

We werken aan de (nabije) toekomst

Tim Snijders 5 januari 2021

Hoewel we nog midden in de tweede Corona-golf zitten, werken we als Senioren Dijk en Waard aan de nabije toekomst, waarin we ons normale leven weer kunnen oppakken. Belangrijke zaken waar we mee te maken krijgen zijn bijvoorbeeld vragen als: welk perspectief hebben we – als inwoners en als bedrijven – als de mondkapjes weer af mogen? Worden de kosten van de Corona-periode in rekening gebracht aan inwoners en ondernemers? Zou er moeten worden bezuinigd, waardoor bijvoorbeeld grote bouwprojecten of zorg gaan stagneren? Als lokale partij Senioren Dijk en Waard staan we voor zowel het economische herstel als voor het herstel van welzijn.
Perspectief: we zetten alles op alles om ons rijke scale aan voorzieningen en facilitieten te behouden. Denk aan onze ondernemers, sport- en cultuutverenigingen, maatschappelijke ondersteuning, bibliotheek en ontmoetingsplekken in de wijk.
Kosten: geen afwenteling op de inwoners en ondernemers. Als we onze lokale economie een vliegende doorstart willen geven, zijn lastenverzwaringen uit den boze. De financiering van eventuele Coronatekorten is aan de rijksoverheid.
Bezuinigingen: Senioren Dijk en Waard wil investerend de huidige crisis uit, en niet bezuinigend. Juist investering zal onze economische motor weer op toeren brengen. Dus op volle kracht vooruit met het Stationsgebied, woningbouw, Centrumwaard en zorg. Want ook de zorg zien wij als investering en niet als kosten.

  • Willem-Jan Mandersloot
    Fractievoorzitter
    wjmandersloot@seniorenheerhugowaard.nl

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!