Senioren Dijk & Waard

0

Verschuivingen bij Senioren partij

Marianne van der Starre 11 april 2019

Heerhugowaard,

De fractie van de Seniorenpartij Heerhugowaard staand aan de vooravond van de grootste stoelendans uit vijfjarig bestaan. behalve een wethouderswissel zijn er ook aan de fractierop verschuivingen. Sids de huidige wethouder `jan van der Starre vorige maand bekend maakte dat het ambt hem zwaarder valt dan verwacht, is het intern aan het borrelen en bruisen geslagen in de fractie. En dat heeft geleid tot wijzigingen in de basisopstelling. De huidige fractievoorzitter Annette Valent wordt volgende maand voorgedragen als opvolger voor van der Starre. Zij hoopt dat ze diens portefeuille pakket meekrijgt. Valent heeft ervaring in beleidsfuncties bij de provincie en bij het  ministerie van defensie. Daar zal zij ontslag nemen om zich fulltime op het wethouderschap te concentreren. Afzwaaiend wethouder Jan van der Starre keert terug in de raadsbankjes. Hij heeft er beust voor gekozen mom niet als fractieleider terug te keren maar wil de door hem opgerichte partij als ‘gewoon’ raadslid blijven vertegenwoordigen. Willem-Jan Mandersloot gaan Annette Valent opvolgen als fractievoorzitter. Mandersloot, sinds een jaar raadslid namens Senioren Heerhugowaard, is gevangenisdirecteur geweest bij Zuyderbosch en Amerswiel in Heerhugowaard. Vice-voorzitter en oud-ondernemer Gijs Dirkmaat wil ‘een stap terug doen’ en draagt zijn functie over aan Joke van Ruitenbeek. Zij doet vrijwilligerswerk bij het AZC.

Ervaring,

De beoogde nieuwe wethouder (de raad moet haar voordracht nog goedkuren) is niet bang om in hetzelfde  gat te vallen als haar voorganger. Valent: ‘ Anders zou ik er niet aan beginnen. Ik heb meegemaakt hoe het kan zijn maar ik denk dat mijn veertien jaar lange ervaring  bij Defensie als leidinggevende onder stressvolle en drukke omstandigheden genoeg ondergrond bieden voor een wethoudersfunctie. Dat ambieer ik trouwens al jaren, ook toen ik nog voor de PvdA in de gemeenteraad zat”. Valent stapte in 2013  uit de PvdA uit onvrede  met ‘de politieke ‘spelletjes’  van toenmalige wethouder Jan Willem de Boer. Korte tijd later richtte ze met van der Starre de Seniorenpartij op.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!