Senioren Heerhugowaard

0

Verbind jij je hart aan gemeente Heerhugowaard?

Marianne van der Starre 7 februari 2019

6 februari organiseerden Meer Saam en Gea Klercq (fractievoorzitter CDA
Heerhugowaard) de lezing “Met je hart” in buurthuis Het Trefpunt. Ons fractielid Jack
Prosée was aanwezig en doet verslag.
Dit initiatief van Meer Saam beoogt de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.
Inmiddels is men actief in 21 gemeenten. Het doel is om kwetsbare ouderen met elkaar
te verbinden. De inzet is om een brug te slaan tussen vergeten worden of aandacht
krijgen. Dit wordt gedaan door er voor te zorgen dat ouderen er weer zijn voor elkaar;
elkaar ontmoeten en het bereiken van kwetsbare ouderen die nog zelfstandig wonen
maar moeilijk de deur uit gaan en weinig mensen ontmoeten. Soms wordt dit nog
versterkt door een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of
verlegenheid en angst. Dit probleem is vaak moeilijk oplosbaar. “Met je hart” zoekt
intensief naar oplossingen via de zorgpartners en haar sterke lokale netwerk. Een
jaarlijks terugkerende campagne is “EET met je hart”. Tijdens deze jaarlijkse
restaurantcampagne in de maanden november en december, wordt in elke gemeente
aan restaurantgasten om een vrijwillige donatie  van € 1,- per tafelrekening gevraagd.
Deze donaties worden volledig besteed in de gemeente waar ze gedoneerd zijn aan het
organiseren van waardevolle ontmoetingen in deze gemeente. Restaurants worden
vooraf benaderd en als ze mee willen doen worden visitekaartjes en een korte uitleg
voor de gasten verstrekt, die op de tafels geplaatst kunnen worden zodat de gasten op
de hoogte zijn. Voor Heerhugowaard wordt een zelfsturend vrijwilligersteam gezocht,
dat zich hier actief mee bezig gaat houden binnen de kaders van “Met je hart’,
ondersteund vanuit het landelijke team. Met tot doel landelijke bewustwording te kweken
voor het maatschappelijk probleem van eenzaamheid, waar steeds meer ouderen mee
kampen. Interesse om hiermee in Heerhugowaard aan de slag te gaan. Neem dan
contact op met Gea Klercq, g.klercq@quicknet.nl .

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!