Senioren Dijk & Waard

0

Tunnel Zuidtangent

Tim Snijders 28 november 2017

Wel of geen tunnel in de Zuidtangent, onder het spoor door? We hebben er veel en lang over gediscussieerd. De verkeersituatie moet beter dan het nu is maar het voorstel had ook wel wat haken en ogen en zowel voorstanders als tegenstanders. We hebben gezocht naar een beter alternatief. Ons raadslid Jan van der Starre heeft er zelfs een maquette van gemaakt. Uiteindelijk bleek het voorstel dat samen met de klankbordgroep was uitgewerkt toch de best haalbare oplossing. We hebben wel een amendement ingebracht om te garanderen dat er pas met de werkzaamheden begonnen wordt als het geld rond is. Er ontbreekt immers nog steeds zo’n 6 miljoen euro. De wethouder probeert dat bij de provincie los te krijgen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!