Senioren Dijk & Waard

0

Te hard varen straks taboe in Heerhugowaard.

Tim Snijders 12 maart 2021

Het wordt verboden om in Heerhugowaard harder te varen dan zes kilometer per uur. Een voorstel hiertoe zal nog deze maand aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De gemeente gaat de algemene plaatselijke verordening (APV) wijzigen. Daarnaast wordt het voor zwemmers verboden om zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

Het college komt met het voorstel tegemoet aan een motie die eerder door de fractie van Senioren Dijk & Waard was ingediend en door de raad was aangenomen. Enkele fractieleden van deze partij hadden vorig jaar met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) meegelopen. Het viel hen op dat zij niet de mogelijkheid hadden om de opvarenden van te hard varende bootjes te kunnen beboeten.

Nu kan alleen de politie handhavend optreden op het water. Door het opnemen van de maximumsnelheid in de APV kunnen boa’s dit ook doen.

Volgens het college neemt de overlast door te snel varen op het water in Heerhugowaard toe en is het wenselijk om hiertegen op te kunnen treden. Heerhugowaard heeft hiervoor al eerder samen met de politie een boot aangeschaft. Door de APV te wijzigen, sluit deze aan bij die van fusiepartner Langedijk.

Als er minder hard wordt gevaren, is er ook minder golfslag en ontstaat er minder schade aan kades en oevers. Tevens wordt het broedseizoen van de vogels minder verstoord.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!