Senioren Dijk & Waard

0

SENIOREN DIJK EN WAARD WIL DAT HANDHAVERS MOGEN BEKEUREN BIJ TE SNEL VAREN

Tim Snijders 12 november 2020

Afgelopen vaarseizoen kwam het in gemeente Heerhugowaard weer regelmatig voor dat mensen te snel voeren met hun bootjes. Dat de politie en de gemeente samen een boot kochten voor surveillance was een verbetering, maar het blijft een probleem dat boa’s geen bekeuringen mogen uitschrijven. Er staat namelijk geen maximum snelheid benoemd in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Senioren Dijk & Waard diende met de VVD-fractie een motie in om dat te veranderen.

De fracties zien dat boa’s in buurgemeente Langedijk wél boetes kunnen uitschrijven. Daar staat in de APV dat het verboden is om met een vaartuig in openbaar water sneller te varen dan 6 km/uur. Ze willen dat Heerhugowaard eenzelfde verbod in de eigen APV krijgt en dat er waarschuwingsborden worden geplaatst, voordat het nieuwe vaarseizoen aanbreekt. Die past ook mooi bij het fusieproces dat de twee gemeenten doormaken.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!