Senioren Heerhugowaard

0

Nu al samen werken aan nieuwe gemeente

Marianne van der Starre 5 november 2019

De nieuwe gemeente kan op 1 januari 2022 een feit zijn. tot die tijd gaan beide gemeenten wel bestuurlijk als ambtelijk al aan de slag als voorbereiding op die startdatum. Beide ambachtelijk e organisaties zijn officieel per 1 januari 2020 een nieuwe werkorganisatie.

Bestuurlijk is er ook al de nodige samenwerking. zo werken beide gemeenten sinds begin dit jaar gezamenlijk aan de verder ontwikkeling van het Oosterdel-gebied (Langedijk) en het stationsgebied (Heerhugowaard). ook vergaderen beide colleges regelmatig samen over onderwerpen die rechtstreeks of zijdelings met de fusie en de nieuwe gemeente te maken hebben. Nieuwste loot aan de stam van de bestuurlijke samenwerking in de instelling van een fusieraad. Hierin zitten alle gemeenteraadsleden van beide gemeenten. In totaal zijn dat 52 leden, verdeeld over achttien fracties. Een fusieraad heeft geen wettelijke (lees besluitvormende ) status, maar spreekt over onderwerpen die relevant zijn voor beide gemeenten in de aanloop naar de feitelijke fusie en geeft daarover advies aan de afzonderlijke gemeenteraden. zo’n fusieraad is overigens nier verplicht, maar onderstreept in het geval van landelijke en Heerhugowaard wel de bereidheid tot samenwerking. De fusieraad kwam op 30 oktober voor het eerst bijeen om een advies te geven over doe naam van de nieuwe gemeente tot stand moet komen. 

foto: De voltallige college van Burgemeester en Wethouders van beide gemeente in de haven van Broekhorn op de grens van Langedijk en Heerhugowaard. L.l.n.r. Annette Valent, Alexander Meijer (gemeentesecretaris), John Does, Ad Jongenelen, Bert Blase (Burgermeester), Bert Fintelman, Nils Langedijk, Leontien Kompier (Burgemeester), Monique Stam, Jasper Nieuwenhuizen, Erik Anneart (gemeentesecretaris), Marcel Reijven

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!