Senioren Dijk & Waard

0

Nieuw commissielid

Tim Snijders 17 oktober 2017

In de raadsvergadering van 17 oktober 2017 is Willem-Jan Mandersloot benoemd tot commissielid voor Senioren Heerhugowaard. Hij vervangt Gijs Dirkmaat die na de verkiezingen niet verder gaat en nu alvast Willem-Jan de kans wil geven om ervaring op te doen, in de verwachting dat Willem-Jan na de verkiezingen als raadslid voor Senioren Heerhugowaard verder kan. Willem-Jan veel succes!

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!