Senioren Dijk & Waard

0

Senioren Dijk & Waard lopen een ochtend mee met…

Tim Snijders 23 september 2020

‘Naar aanleiding van een discussie binnen onze fractie over het ontstaan van zwerfafval en wat je daar aan kunt doen, heb ik de dienst BOA gevraagd om eens een dagdeel mee te mogen lopen om te zien en ervaren wat het werk van onze BOA’s inhoudt in de praktijk. Ikzelf mocht meelopen met Gerrit en Marinda, raadslid Jan van der Starre liep mee met Justin en Jeroen.  

Op dinsdag 21 september werd ik op de afgesproken tijd om 8.30 uur ontvangen door Gerrit en Marinda die mij deze ochtend meenamen op surveillance door Heerhugowaard en Langedijk.   

Gerrit is een oude rot in het vak en Miranda is een jonge enthousiaste vrouw die vol enthousiasme over haar werk kan vertellen. 

De dag begon met het doornemen van de meldingen.  Een verkeerd geparkeerde auto, overlast gevende jongeren, geen 1,5 mrt afstand, of een aanhangwagen die te lang (meer dan 8 dagen) in een buurt een parkeerplaats bezet houdt. Een willekeurige greep uit de meldingen die dagelijks binnen komen. 

We gingen op pad, mondkapjes voor, in de auto van de gemeentehandhaving om de adressen en plekken langs te gaan om situaties ter plekke te beoordelen. 

Direct kwam er al een bewoner zijn huis uit om zijn beklag te doen over het feit dat hij voor de zoveelste keer wordt gecontroleerd op het verkeerd parkeren van zijn auto op de stoep van de straat. Hij ging in discussie met Gerrit over een uitspraak van de rechter die hem in het gelijk zou hebben gesteld. Gerrit stond de man rustig te woord en door zijn manier van optreden bleek duidelijk dat hij vaker met dit bijltje heeft gehakt. Een situatie om wat dieper uit te laten zoeken en eenmaal terug op de afdeling zette Gerrit de vraag uit bij de afdeling juridische ondersteuning. In dit soort situaties is het noodzakelijk de feiten boven water te krijgen. 

Verderop op onze ronde troffen wij een meneer in een berm van het industrieterrein die een zwervend bestaan leidt. Een bekende bij de handhavers en de man werd erop gewezen dat hij een oplossing moet vinden anders dan hier in de berm te overnachten.  

We waren geïnteresseerd in wat ze verder allemaal tegenkwamen en Miranda gaf aan hoe groot het  scala aan situaties is waar zij mee te dealen hebben. Van hulpverlening en doorverwijzing naar instanties tot het lik op stuk beleid bij het op heterdaad  betrappen van deponeren van vuilnis. Zonder coulance worden dan boetes uitgedeeld, maar zegt zij erbij: het gaat om gedragsverandering, dus in veel gevallen worden mensen aangesproken en gewaarschuwd. De gedragsverandering vindt zij belangrijker dan restrictief optreden met boetes alhoewel zij daar ook niet voor uit de weg gaat. Even later voegt zij de daad bij het woord door 2 zeer hinderlijk verkeerd geparkeerde auto’s op de bon te slingeren.  

Veiligheid is natuurlijk een issue en de BOA’s komen vaak in het nieuws door de confrontatie met agressie. Miranda en Gerrit zijn van mening dat in onze gemeente dit probleem gelukkig minder speelt dan in de grote stad. Zij komen vooral  verbale agressie tegen en gaan bijna altijd in duo’s op stap om de eigen veiligheid te garanderen. Ook hebben zij een mobilofoon met een alarmknop. Zodra zij deze indrukken kunnen zij binnen de kortste keren rekenen op ondersteuning van politie die via hun kanaal de melding binnen krijgen. 

Wat ik zo op een ochtend meemaak aan werkzaamheden wat op het bordje ligt van onze BOA’s is niet te onderschatten en maakt indruk.  

Een middagje liep ik Jan vd Starre mee met twee ervaren BOA,s  Justin en Jeroen daarin 

zag ik ook dat de BOA’s ook een goed zicht hebben op wat er in de Algemene Politie Verordening (APV) goed is uitgewerkt en waar het wat beter kan. Er zijn ook situaties die BOA’s tegenkomen, die je als gemeente na laten denken over oplossingen. Een voorbeeld is de toename van relatief grote busjes in de wijk van bijvoorbeeld ZZP-ers, en de kleine parkeerplaatsen en parkeervoorzieningen.  

We willen vaak allemaal hetzelfde: schone straten, geen overlast van snel varende bootjes, geen belemmering van stoepen en dergelijke. Onze rondgang met de BOA’s hebben ons laten inzien dat het goed is bij het bedenken van regels tot en met de handhaver in de praktijk mee te kijken ook kreeg ik wat tips mee en ideeën die hun werk beter kan maken en de veiligheid van de bewoner kan gaan verbeteren, voorbeeld is bijvoorbeeld fiets verlichting dat zou mooi zijn als zij daar ook op zouden kunnen acteren, Nu ligt dat in de handen van de Politie die er onvoldoende aantekent dus een mooie taak voor de BOA,s 

Geduld, gesprektechnische vaardigheden, samenwerking, alertheid en enige juridische kennis, zijn competenties die voorwaarden zijn voor handhaving van de APV, hun veiligheid en die van ons als burgers. Blij dat ze er zijn en respect voor de belangrijke taken die zij voor ons uitvoeren. 

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!