Senioren Dijk & Waard

0

Laatste Alzheimer Café van het seizoen Een avond vol aandacht voor elkaar

Marianne van der Starre 26 mei 2019

Het Alzheimercafé van 8 mei was de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. Op het programma stond het stellingenspel. Hiermee gingen de deelnemers met elkaar discussiëren over thema’s rond dementie. Daarnaast werd er met elkaar teruggeblikt op de thema’s van het afgelopen seizoen.

De groep aanwezigen was deze keer klein. Hierdoor was er veel ruimte voor het vertellen van eigen ervaringen. Zo werd er veel gedeeld, mensen herkenden zichzelf in situaties die je als mantelzor- ger, maar ook als professional tegenkomt. De aanwezigheid van de heer Dirkmaat van de Seniorenpartij en ouderenverpleegkundige Emmarieke Vriend zorgde ervoor dat er ook informatie vanuit de gemeente en regelgeving gegeven werd.

Aan het eind van de avond werden onderwerpen voor het nieuwe seizoen geïnventariseerd. De werkgroep van het Alzheimer Café maakt op basis hiervan een nieuw programma. Het eerstvolgen- de Alzheimer Café is op 11 september. Het Alzheimer Café is voor mensen met dementie, partners, familieleden en overige belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. De bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum De Horst, Van Eedenplein 5.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!