Senioren Dijk & Waard

0

“Laat het ons weten!”

Tim Snijders 21 oktober 2020

Het is weer begrotingstijd. Binnenkort wordt de primaire begroting in de gemeenteraad besproken, en het is altijd een hele klus. Hoe zorg je ervoor dat deze complexe materie begrijpelijk en goed leesbaar is?

Senioren Dijk en Waard zijn voor een transparante en goed leesbare begroting. De werkgroep “leesbare begroting” heeft in de zomer voorstellen gedaan die in de primaire begroting 2021 al tot een andere presentatie heeft geleid. In de werkgroep, waarin de verschillende fracties deelnamen, werd de inbreng voor Senioren Dijk en Waard verzorgd door steun-fractielid Mike Walter. De gemeente heeft op basis van de adviezen van de werkgroep een aantal stappen gezet, met een eenvoudige en duidelijke structuur in de tekst van de programma’s en visuele ondersteuning met een “mindmap”. 

Senioren Dijk en Waard nodigen eenieder uit mee te denken met de begroting, ook uw begroting! Tips, opmerkingen of vragen kunt u kwijt bij Mike Walter, mflwalter@seniorenheerhugowaard.nl. Senioren Dijk en Waard zijn voor een transparante en goed leesbare begroting, uw begroting! 

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!