Senioren Dijk & Waard

0

Hef illegale botenhelling op

Tim Snijders 16 juli 2020

De provincie Noord-Holland is voorstander van een deugdelijke trailerhelling bij Poldermuseum Het oude Gemaal in Heerhugowaard. Momenteel worden eer veel bootjes te water gelaten bij een illegale te-water-laat-plaats tegenover het museum.

De raadsfractie van Senioren Dijk & Waard had de kwestie aangezwengeld bij het college van burgermeester en wethouders. De waterkant bij het museum is nu niet toegerust op het te water laten van bootjes. Goed te zien is dat de kade wordt vernietigd. Als het aan de raadsfractie ligt, komt er een permanente voorziening die ook de kade beschermt. 

Omdat zowel de dijk, de berm, de oever als het water niet in eigendom of beheer zijn bij de gemeente heeft het college deze vraag doorgestuurd naar de provincie voor een reactie.

De provincie laat weten dat er nu inderdaad sprake is van een ‘illegale situatie’. “ De provincie Noord-Holland zou graag zien dat deze illegale situatie opgeheven wordt en dat daarvoor in de plaats een deugdelijke vrije trailerhelling komt. Met ontheffing van de provincie en een watervergunning van het Hoogheemraadschap Hollands Nooderkwarties.”

Wat de provincie betreft is het ook bespreekbaar om een kleine voorziening te maken voor het tijdelijke afmeren van de net in het water geplaatste vaartuigen. De eigenaren van de bootjes zouden dan de gelegenheid hebben om hun auto met trailer te parkeren op een daarvoor bestemde openbare parkeerplaats. Verder mogen er van de provincie een beperkt aantal aanlegvoorzieningen worden gemaakt. “ Wij zijn voorstander van herinrichting van dat soort dijken.” 

Volgend de gemeente speelt de vraag naar een botenhelling in ieder geval ook in het Kanaalzonegebied. Daar wordt illegaal gebruik gemaakt van de helling aan de Westdijk (voormalig overhaal) en ook van de steiger van Kanowaard. Onderzocht wordt of en waar een botenhelling in dat gebied past. Samen met fusiepartner Langedijk zal worden gekeken hoeveel hellingen er op welke locaties gewenst en haalbaar zijn. meer duidelijkheid hierover wordt pas eind van het jaar verwacht. Jan van der Starre, raadslid voor Senioren Dijk& Ward en voorzitter van het Poldermuseum, hoop op de komst van een goede trailerhelling bij het museum. Meer reuring op die plek zou ook goed kunnen zijn voor het museum en cafe De Pomp. Ook kan er volgens hem tegenover de nu nog illegale helling een parkeerplaats worden ingericht.

Bron: Noord Hollands Dagblad
https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200715_45079859/ergernis-over-illegale-botenhelling-provincie-wil-deugdelijke-trailerhelling-bij-poldermuseum-in-heerhugowaard

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!