Senioren Dijk & Waard

0

Heerhugowaard gaat ‘gebroken voetpad’ lijmen

Marianne van der Starre 11 juli 2019

Heerhugowaard, Het omstreden ‘voetpad met een hap eruit’ langs de Oostertocht wordt toch ‘gedicht’. Daarmee komt een einde aan een hoofdpijn-dossier voor de gemeente Heerhugowaard.

Het voetpad is jaren gelelden aangelegd, maar liep in het midden over een lengte van 175 meter vast op stukken gemeentegrond die in gebruik zijn gegeven of verhuurd aan particulieren. Daardoor ‘brak’ het in twee gedeelten en werden voetgangers veroordeeld om het middenstuk over het bochtige fietspad te lopen. De gemeente heeft lang volgehouden dat ‘het niet ongebruikelijk is dat voetgangers voor een deel van de route gebruik maken van het fietspad’ (citaat uit een briefje van 6 juni 2016). Maar ruim twee jaar later werd daarop teruggekomen met de toezegging dat de ‘uitgeleende grond’ per 1 januari 2019 zou worden teruggenomen. Daar kwam een storm van protest overheen. Er zijn in de loop der jaren schuren, coniferen-hagen, terrassen en kassen op die extra stukjes grond verrezen. De opstand leidde tot een passtelling.

Bemiddelen van toenmalige wethouder Jan van der Starre bracht vorig jaar weer lucht in het geschil: hij stelde voor om niet alle gemeente grond terug te nemen, maar alleen de strook die nodig is voor de aanleg van het wandelpad. Daarin hebben de tuin bezitters en de gemeente elkaar nu gevonden. 

De gemeenste heeft wel wat water bij de wijn moeten doen: ze draait op voor de kosten van de nieuwe erfafscheidingen en heeft beloofd het ‘oneigenlijke’ gebruik van gemeentegrond’ te legaliseren, zodat niemand iets hoeft te slopen. Dat geldt trouwens alleen voor bestaande brouwsels. De gemeente kiest daarvoor omdat handhaving kan leiden tot lange juridische procedures en verder uitstel van de aan leg van het ‘’ laatste stukje’ voetpad. 

In oktober begint het werk.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!