Senioren Dijk & Waard

0

Files Oosttangent opgelost door aanpassing van twee rotondes

Tim Snijders 29 april 2020

Nu is er een slechte doorstroming van de Oosttangent tijdens de avondspits Een goede verkeersafwikkeling is in het belang van onze inwoners en het openbaar vervoer in de regio.
Een presentatie van Goudappel Coffeng maakte ons duidelijk dat met name verbetering van het afwikkelen van de avondspits noodzakelijk is. Er moet worden ingegrepen want het wordt alleen nog maar erger. Vooral in de avondspits wordt file veroorzaakt omdat twee rotondes onvoldoende capaciteit hebben. Om de file te vermijden ontstaat ook sluipverkeer in de aanliggende woonwijken.
Door aanpassingen van de Zuidtangent, de Westerweg en de Oosttangent kan de doorstroming enorm verbeteren. Voor de Westerweg lijkt dat nog ver weg. Gelukkig wordt al voorbereidend werk gedaan voor het aanpassen van de Zuidtangent.Een betere afwikkeling op de Oosttangent is gelukkig op een veel korter termijn realiseerbaar. Namelijk het toepassen van twee partiƫle turbo rotondes, vergelijkbaar met de rotonde bij Park van Luna in Alkmaar. Ook wordt de verkeersveiligheid in de wijken verbeterd door minder sluipverkeer, doordat het verkeer weer meer over de Tangenten zal gaan.
We zijn erg nieuwsgierig naar de technische haalbaarheid en de veiligheid voor fietsers door het aanpassen van de rotondes naar Dijk van Kyoto en de Haringvliet. Het College is nu een raadsvoorstel aan het voorbereiden. Het past binnen de financiĆ«n die door de Raad al zijn gereserveerd. Senioren Heerhugowaard en VVD zijn er van overtuigd, dat het Raadsvoorstel een goede oplossing gaat bieden om de huidige files en de verwachte toename daarvan op de Oosttangent te bestrijden.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!