Senioren Heerhugowaard

0

Burgemeesters debat Heerhugowaard en Langedijk

Marianne van der Starre 22 februari 2019

11 februari 2019 werd, in Hotel Babylon, het door de Lions Club Heerhugowaard/Langedijk georganiseerde burgemeesters debat met Bert Blase van Heerhugowaard en Leontien Kompier van Langedijk gehouden. Marjolein Jungbäcker (fractielid Senioren Heerhugowaard) bezocht deze avond en doet verslag. Het thema van de avond is de begin februari aangekondigde verloving van beide gemeenten en de verdere samenwerking tot de bestuurlijke fusie een feit is. Een stemming in de zaal wijst uit dat de meerderheid van de aanwezigen de bestuurlijke fusie als een positieve ontwikkeling ziet. Beide burgemeester gaan binnenkort op tournee, om de wensen ten aanzien van de fusie van beide gemeenten onder de inwoners te peilen. Beide burgemeesters zijn waarnemend. Zij hebben een goede klik met elkaar waardoor het fusieproces voorspoedig verloopt. Bert, die vorig jaar alleen het burgemeesters debat voerde, had toen niet gedacht dat het uiteindelijk een bestuurlijke fusie zou worden en dat het zo snel zou gaan. De herindeling is gebonden aan formele regels. De raad moet de inwoners in positie brengen om hun inbreng te kunnen geven. Er wordt empirisch onderzoek gehouden om te bepalen wat de toegevoegde waarde van de fusie is. Langedijk hecht net als Sint Pancras aan haar dorpse waarden en Heerhugowaard heeft haar specifieke wijken zoals ’t Kruis en De Noord. Men is al met een aantal gemeentegrens overschrijdende zaken bezig, zoals het stationsgebied dat van wederzijds belang is. Er wordt ook veel samengewerkt met Alkmaar, veelal op regioniveau. Een grotere fusie met Alkmaar vindt Bert nu nog te vroeg. Om tegenwicht aan de Metropool Regio Amsterdam te kunnen bieden is het positief dat Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar en de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) gezamenlijk als regiogemeente optreden. Men zal, omdat er nog een uitgebreide procedure doorlopen moet worden, op zijn vroegst in 2022 één gemeente zijn. Het proces wordt niet door de burgemeesters maar door de raad bepaald. In een gezamenlijke collegevergadering  is al gestart met harmonisatie van beleid, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet en openbare orde en veiligheid.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!