Senioren Heerhugowaard

0

Zorgen om zorgval

Marianne van der Starre 1 maart 2018

Senioren Heerhugwaard maakt zich zorgen om de zorgval

‘Zorgval’ is een relatief nieuw verschijnsel waarbij mensen die nu nog thuis wonen, maar wel veel zorg nodig hebben, plotseling 1 of 2 dagen minder zorg krijgen.

Schrijnende situaties ontstaan hierdoor waarbij mantelzorgers soms zelf onderuit gaan door het wegvallen van zorg, omdat zij deze extra zorg zelf moeten opvangen. Niet zelden zelf aloudere mantelzorgers zoals partners.

Op het moment dat iemand op de wachtlijst is geplaatst voor een verzorgings-/verpleeghuis, wordt de zorg niet meer betaald uit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) maar uit de WLZ (wet langdurige zorg).

Hiervoor is een kleiner budget beschikbaar waardoor er ook minder zorg ingekocht kan worden. In de
praktijk betekent dit dat er zomaar minder zorg geboden kan worden maar moet er wel een hogere eigen bijdrage betaald worden.

Een onrechtvaardigheid wat niet uit te leggen is en waar wij als Senioren Heerhugowaard van vinden dat ons college hier een passende regeling voor moet treffen. Kom deze mensen tegemoet in de (zorg)kosten zolang er door dit kabinet geen landelijk structurele oplossing voor wordt geboden.

De minister onderkent dit probleem en heeft beloofd nog voor het zomerreces met een oplossing te komen.

Het betreft dus een tijdelijke regeling en er zijn inmiddels meerdere gemeenten ons hier al in voorgegaan dus waarom wij in Heerhugowaard (nog) niet?

Zorgorganisaties doen nu hun uiterste best om zorgval zo veel mogelijk te beperken door goede samenwerking. Maar als het echt niet langer gaat, en een crisisplaatsing nodig is, zal dit in een willekeurig verzorgings/verpleeghuis zijn waar plaats is, waarbij geen rekening kan worden gehouden met eigen keuze of voorkeur. Weg van partner, familie, en vertrouwde omgeving.

Senioren Heerhugowaard is van mening dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om passende regelingen te treffen om deze schrijnende situaties het hoofd te kunnen bieden en daarom pleiten wij voor de oplossing:

1. De Zorg op maat in stand te houden wanneer mensen onder de WLZ komen te vallen totdat ze daadwerkelijk worden opgenomen in een verpleeghuis. Dit totdat er een landelijke oplossing gevonden is;

2. Het mogelijk te maken dat mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau, die te maken krijgen met de zorgval, indien nodig een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand voor de hogere eigen bijdrage.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!