Senioren Heerhugowaard

0

Volkstuinen

Marianne van der Starre 26 februari 2018

Senioren Heerhugowaard wil dat de volkstuinen betaalbaar zijn en blijven en heeft zich daar in de raadsvergadering van 20 februari succesvol voor ingezet. De bedoeling was om de huurprijzen in 10 jaar tijd op te laten lopen tot 50 cent per m2, dat is beperkt tot 25 cent in 5 jaar. Het is ons niet gelukt om een meerderheid te vinden om nu al vast te leggen dat het daarbij zal blijven. Als in 2022 de prijs van 25 cent is bereikt volgt er een evaluatie waarbij de gemiddelde prijs in de regio het uitgangspunt zal zijn.

Het is ons ook gelukt om nu al vast te leggen dat het mogelijk moet zijn om op elke tuin een kas en een schuurtje te plaatsen. Er was namelijk het idee geopperd om een centrale kas en centrale schuur te bouwen. Dat om de doorkijkjes vanaf de Middenweg te behouden. Maar de beplanting zal dat toch al beperken. De tuinders hebben door de gedwongen verhuizing vanwege de aanleg van het crematorium en de Westfrisiaweg al genoeg ingeleverd. We willen niet dat er nog meer beperkingen worden opgelegd. Daarom hebben we een amendement ingediend om kassen en schuurtjes op de tuinen mogelijk te maken en dat idee is door een meerderheid van de partijen omarmd.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!